Професионална гимназия по електротехника

Ученически практики - фаза 1