Професионална гимназия по електротехника

Учебен план - Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

Учебен план - Компютърни мрежи

Учебен план - Системно програмиране

Учебен план - Електрически инсталации

Учебен план - Промишлена електроника

Учебен план - Приложно програмиране

Учебен план - Електрообзавеждане на производството