Професионална гимназия по електротехника

Твоят час - фаза 1

Брой 1 на училищен вестник