Професионална гимназия по електротехника

Сигнали по обхват и задържане на учениците

 

телефон 080010112

 

 

obhvat@mon.bg