Професионална гимназия по електротехника

Самооценка

2011-2012

Самооценка

 2012-2013

Самооценка

2013-2014

Самооценка

 2014-2015

Самооценка

2015-2016

Самооценка

2016-2018

Самооценка

2018-2020