Професионална гимназия по електротехника

Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 2023г

план за БДП

29.06.2023 Ден на пътната безопасност

програма за БДП