Професионална гимназия по електротехника

по-стари новини

28.11.2019г. На гости на немската читалня

01.12.2019г. Рекордна сума от 91,54 лв. събраха и внесоха в подкрепа на акцията "Жълти стотинки" ученици, учители и родители!

9.12.2019г. Училищен кръг на Младежки ораторски форум "Свети Климент Охридски" със задължителна реч "Можем ли да бъдем милосърдни?". Трима ученици от 11 клас се класираха за участие в градския кръг на форума.

9.12.2019г. Ученици, учители и родители подписаха споразумение за сътрудничество

10.12.2019г. Във Варненския духовно-просветен център "Св. Архангел Михаил" се проведе градския кръг на Младежки ораторски форум "Свети Климент Охридски"

11.12.2019г. Състезание по български език и литература със съвместното участие на ученици от ОУ "Иван Вазов" - "Живеем за книгите"

12.12.2019г. Училищното настоятелство връчи годишните награди "Най-добър ученик" и "Най-добър учител" за учебната 2018/2019г

13.12.2020г. Свободно работно място

13.12.2019г. Национална седмица на четенето в ПГ по електротехника:

- откъси от любими български и чужди автори по училищното радио;

- конкурс за есе на тема "Читателите вярват на литературата";

- Младежки ораторски форум "Свети Климент Охридски";

- Състезание по български език и литература "Живеем за книгите", съвместно с ученици от ОУ "Иван Вазов".

07.01.2020г. Свободни работни места

20.01.2020г. Второ място на общински кръг на Ученически игри 2019/2020г. в спорта бадминтон, юноши 8-10 клас, с треньор Цветан Недялков.

19.01.2020г. Трето място на общински кръг на Ученически игри 2019/2020г. в спорта хандбал, юноши 8-10 клас, с треньор Петър Ставрев.

27.01.2020г.     Областната комисия за борба с острите респираторни заболявания и грипа обяви грипна ваканция от 28.01.2020г. до 4.02.2020г. включително.

Учебните занятия ще се възстановят на 6.02.2020г от 1300 часа.

                                     Изпитите с ученици в самостоятелна форма на 3.02.2020г. и 4.02.2020г. няма да се проведат.

05.02.2020г.  Грипната ваканция  се  удължава до 9.02.2020г. включително.

Учебните занятия ще се възстановят на 10.02.2020г от 1300 часа.

                                     Изпитите с ученици в самостоятелна форма на 6.02.2020г. и 7.02.2020г. няма да се проведат.

26.02.2020г. Отлично представяне на националното състезание "Електрониада 2020" на Михаил, Кирил и Кристиян Михалев от 12 б клас! Благодарност на момчетата и техния ръкводител инж.Димитър Аврамов!

02.03.2020г. Във връзка със заповед на РЗИ - Варна учебните занятия се преустановяват от 04.03.2020г. до 06.03.2020г. включително.

06.03.2020г. Грипната ваканция продължава до 11 март 2020г. включително

11.03.2020г. Грипната ваканция се удължава до 13.03.2020г включително.

13.03.2020г.  Със заповед на министъра на здравеопазването учебните занятия се преустановяват до 29 март 2020г. Във връзка с това:

1. Организира се дистанционно обучение за учениците по График и Указания за учениците;

2. Учениците от 12 клас в срок до 19 март 2020г. трябва да подадат заявление за допускане до ДЗИ и държавни изпити по теория и практика на професията. Това може да стане по електронен път  през Школо  или на електронната поща на гимназията. Срокът е окончателен за сесия май 2020г. Неподаването на заявление прави невъзможно явяването на изпитите;

3. Изпити с ученици в самостоятелна форма и приравнителни изпити ще се проведат по график, който ще бъде изготвен след възстановяване на учебните занятия

 

16 март 2020г. Актуализиран график за дистанционно обучение / с предметите ФВС, Музика и Изобр.изкуство /. Всички ученици до 18 часа, всеки ден трябва да изпълнят поставените от учителите задачи за деня

18.03.2020г.

        Уважаеми ученици и родители,

        В условията на епидемична обстановка учителският екип прави всичко възможно образователният процес да продължи. Настоятелно моля всички ученици да участват активно в дистанционното обучение през електронната платформа Школо, а родителите да съдействат това да се случва. Използвайте и безплатния достъп до учебните ресурси, предоставени от издателствата, както и от платформата Уча.се.

       Предоставям на вашето внимание информационен материал, предоставен от министерството на здравеопазването относно превантивни мерки за недопускане разпространението на  заразата с COVID – 19.

      С директора на училището можете да се свързвате чрез електронната поща te_varna@mail.bg или на телефон 0878 657 399

 

23.03. 2020г. Съобщение от директора на училището

 

Уважаеми ученици,

 

От 23 март 2020г. понеделник дистанционното обучение продължава по нов график – седмичното разписание за втория учебен срок. Всеки ден, както до сега, учителите ще ви изпращат образователни материали и задачи за изпълнение по учебните предмети от  програмата за деня, а вие ще трябва да ги изпълнявате до 18 часа на същия ден. Пожелавам на всички да пазят здравето си и да използват рационално времето за преодоляване на пропуски в знанията  и обогатяване на  уменията и компетентностите.

 

19.03. 2020г. Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и  онлайн линия

26.03.2020г. Уважаеми ученици и родители,

Моля споделете вашите впечатления от обучението в електронна среда чрез попълване на въпросника

 

8.04.2020г. Уважаеми ученици и родители,

 

от 13 април разширяваме електронното обучение с приложението Виртуална класна стая.

 

- тестване на приложението от всички ученици с класните си ръководители - 10 април - петък - 13 часа

 

- график за електронно обучение за периода 13 - 16 април

 

- график за електронно обучение от 21 април до възстановяване на присъствените учебни занятия

15.06.2020г Възможност за запознаване на зрелостниците лично с изпитните им работи.

Заповед

30 юни 2020г. График за провеждане на първа поправителна сесия

16.07. 2020г. Публикация във вестник "Азбуки" за ПГ по електротехника

20.07.2020г. Свободни работни места

21.07.2020г. График за втора поправителна сесия - дневна и самостоятелна форма

3.08.2020г. Свободни места за ученици в 8 клас

3.08.2020г. Свободно работно място

17.08.2020г. Свободни места за ученици в 8 клас

29.08.2020г. Насоки за работа на системата училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

31.08.2020г. Свободно работно място

Учебници 2020-2021г.

03.09.2020г. Откриване на учебната година - 15 септември 2020г.:

 

                   8 клас - 9.00 часа

 

                   9, 10, 11, 12 клас - 10.00 часа

03.09.2020г. Инструкции за регистрация в Школо и Microsoft Teams за  ученици

 

                                  Инструкции за регистрация в Школо за родители

04.09.2020г.      Уважаеми родители, поради продължената извънредна епидемична обстановка, обявената родителска среща за 17 септември няма да се състои. На 15 септември ще изпратим чрез вашите деца информация, свързана с учебния процес, както  и вътрешноучилищни документи, с които трябва да ви запознаем. Планираме за 29 септември да проведем онлайн родителска среща във виртуалните класни стаи, ако до тогава получим  акаунтите на учениците, за което допълнително ще ви информираме. До тогава сме на ваше разположение за въпроси на:

 

телефони: 0878 657 399;  052 745 875; 052 50 34 24 вътр. 106, 107

 

имейл: te_varna@mail.bg

 

в училище: всеки работен ден:

 до 15 септември от 8.00 ч. до 17.00ч.                     след 15 септември от 7.00 ч. до 19.00 ч.

 

Моля да следите училищния сайт, където ще публикуваме актуална информация

04.09.2020г. Учебни смени от 16 септември:

 

                   8 клас - първа смяна - 7.30 часа

 

                   9, 10, 11, 12 клас - втора смяна - 13.30 часа

9.09.2020г. Свободно работно място

10.09.2020г. Седмично разписание по класове

15.09.2020г. Училищни правила за работа през учебната 2020/2021 г. в условия на Ковид - 19

12.10.2020г. Във връзка с промените в Закона за предучилищното и училищното образование от 18 септември 2020г., педагогическият съвет актуализира Правилника за дейността на училището. Актуализацията касае обучението от разстояние в електронна среда /Глава 13/. Актуализираният правилник е публикуван в рубрика За нас/Училищни нормативни документи.

28 октомври 2020г. Заповед на директора за организация на обучението от разстояние в електронна среда за периода 29.10.2020г. - 11.11.2020г.

 

 

28 октомври 2020г. Заслужена награда за млад и вдъхновяващ учител

 

 

2.11.2020г. Предвид усложнената епидемична обстановка Ви предлагаме виртуална разходка за  запознаване с ПГЕ. Добре дошли

 

 

10.11.2020г. Процедура за обучение на ученик в дневна форма в електронна среда, когато присъственият образователен процес не е преустановен

 

Заявление от родител за ученик по здравословни причини

 

Заявление за малолетен ученик /по желание/

 

Заявление за непълнолетен ученик /по желание/

 

Заявление за пълнолетен ученик /по желание/

 

Декларация от родител за техническа обезпеченост на обучението

11.11.2020г. Областният оперативен щаб реши: обучението от разстояние в електронна среда продължава до 22 ноември 2020г

12.11.2020г. Обучението от разстояние в електронна среда продължава до 22 ноември 2020г.

 

Заповед на министъра на образованието и науката

 

Заповед на директора на училището

17.11.2020г. Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

19.11.2020г. В периода от 23.11.2020г. до 30.11.2020г. включително обучението от разстояние в електронна среда ще се провежда в платформата Microsoft Teams

20.11.2020г. В периода 23.11.2020г. - 30.11.2020г. включително обучението продължава от разстояние в електронна среда

 

Заповед на директора на училището

 

24.11.2020г. Горещи телефонни линии за подкрепа на учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с Ковид - 19

14.04.2020г. Свободно работно място

03.03.2021г. Гордост е да си българин! /есе/

03.03.2021г. За поредна година на почетната стълбичка се качиха, не един, а два отбора на училището, участвали в 58-та щафетна обиколка на радио Варна, посветена на националния празник! Благодарност за момчетата и техния учител-треньор!

19.02.2021г. В памет на Апостола на свободата

08.01.2021г. Балкански вицешампион по кикс бокс. Честито!

31.12.2020г. Заповед на министъра на образованието и науката за продължаване на обучението от разстояние в електронна среда

Заповед на директора на училището

12.05.2020г. Свободно работно място

29.04.2021г. Заповед за провеждане на образователния процес в периода 5.05. - 07.05. 2021 г.

23.04.2021г. Заповед на директора за организация на обучението от 26 април до 29 април 2021г.

09.04.2021г. Заповед на министъра на образованието и науката Заповед на директора на училището

12.03.202г. В периода 15.03. - 26.03.2021г. включително образователният процес за всички класове ще се провежда от разстояние в електронна среда

 

Заповед на директора на РЗИ - Варна

 

Заповед на директора на училището

16.08.2021г. Свободни  места ученици III класиране

09.08.2021г. Свободно работно място

09.08.2021г. Свободни  места ученици II класиране

06.08.2021г. Информация за родители на ученици, които ще се обучават през учебната 2021/2022г в осми клас

03.08.2021г. Свободни  работни места

02.08.2021г. Свободни  места ученици 2021/2022г.

06.07.2021г. Свободни места за ученици за учебната 2021/2022г.

27.05.2021г. От 31 май се възстановяват присъствените учебни занятия за всички класове

Заповед на директора на училището

Ново седмично разписание

24.10.2021г. От 25.10.2021г. всички класове ще се обучават от разстояние в електронна среда. Разписание на учебните часове

21.10.2021г. Заповед на директора на училището за организация на обучението в периода 21.10.21г. - 03.11.2021г.

12.10.2021г. От 12.10.2021г. учениците от 8, 9 и 10 класове преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

 

Заповед на директора за организация на обучението

04.10.2021г. Свободни работни места учител ел. инженер и учител компютърни науки

14.09.2021г. За 8 класове тържественото откриване на новата учебна година ще се проведе на  15.09. 2021 г.  от 09:00 ч. в двора на гимназията

 

09.09.2021г. Начало на учебната година - 15 септември 2021г.:

 

8 клас - 9.00 часа

 

9, 10, 11 и 12 клас - 10.00 часа

 

Класните ръководители ще очакват своите ученици в класните им стаи /Виж стаите/

 

От 16 септември учениците от 8 клас ще се обучават присъствено първа смяна от 7.30 часа, всички останали - присъствено втора смяна от 13.30 часа

 

Предвид динамичната епидемична обстановка е възможно да настъпят промени, за които своевременно ще информираме

Коледа е да подариш това, което не се купува с пари! Пожелавам на всички ученици, родители, учители и служители да направят и получат много такива подаръци! Живка Москова - директор

06.12.21г. Заповед на директора на училището за организация на обучението от 07.12.21г.

01.12.2021г. Заповед на директора за обучение в ротация за периода от 02.12.21г. до 15.12.2021г. включително

26.11.2021г. Първо място в национален конкурс за литературно творчество "Морето, морето, морето....". Честито!

21.11.2021г. Световен ден на жертвите на пътно-транспортни произшествия

01.11.2021г. Диплом от Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - Варна за ПГ по електротехника

25.03.2022г. Проведе се традиционен ден на професията. Учениците от 11 и 12 клас демонстрираха пред осмокласници своите умения по компютърни мрежи, програмиране, електроника и електрически инсталации.

03.03.2022г. На връх националния ни празник на почетната стълбичка на традиционната щафета, организирана от Радио Варна се качиха не един, а два отбора на гимназията - първо място за момчетата от 8б клас и трето за отбора в категория 11-12 клас. Браво момчета!

Гордеем се с вас!

16.02.2022г. Заповеди за обучение в електронна среда на клас и XIд клас

25.01.2022г. Заповед за преустановяване на присъствено обучение - 10е и 11г клас

25.01.2022г. Заповед за преминаване в ОРЕС на определени паралелки от училището