Професионална гимназия по електротехника

Заявление за ОРЕС поради карантина непълнолетен и пълнолетен

Заявление за продължаване в самостоятелна форма

Заявление за удостоверение за завършен клас

Заявление за явяване на ДИ

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за УП-2 с избор на години

Заявление УП

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

Искане за упражняване права на субект на лични данни