Професионална гимназия по електротехника

 

Новини

Благотворителна инициатива

Училищен кръг на Младежки ораторски форум ”Св. Климент Охридски”

Свободни места за ученици

Благотворителният коледен базар приключи със събрани средства в размер на 540 лв. Зарадвахме децата от помощното училище в с.Кривня с подаръци от дядо Коледа. Дадохме и своя принос в инициативата "Българската Коледа"

 

Благодарим на всички ученици, учители, служители и родители за добрината!

 

Благодарим на всички, включили се в акция "Жълти стотинки"! Отчет

Благодарствено писмо от Началника на РУО - Варна за блестящото представяне на наши ученици в състезанието "Дебати" - "Език и свобода"

Състезание по грамотност

Покана за заседание на обществения съвет 2017Г.

Покана за родителска среща 11.12. 2017Г.

Международна Седмица Анти-Тормоз

Важно съобщение за ученици и родители

 

  Във връзка с Наредба за приобщаващото образование, в сила от 20.10.2017г.  правилникът за дейността на училището е променен. Промененият правилник е публикуван в рубрика За нас/ Училищни нормативни документи/ Правилник на училището. За улеснение на ученици и родителите променените текстове са в червен цвят.

Стипендии - срокове и правила за отпускане

Свободно работно място

Информация за освободени места за ученици към 2.10.2017г

Информация във връзка със самооценяване на качеството на образованието в ПГ по електротехника

Важно! Изисквания към медицинските бележки за извиняване на отсъствия на ученици

Учебните занятия през първия срок ще се провеждат

 I смяна от 7,30 часа

Учебници за 8 клас

Свободни работни места

1

2

3

Трето място в състезание "Web, Mobile, Cloud"

Участие в Дните на роботиката

Благодарствено писмо във връзка с акция по кръводаряване

Благодарствен адрес от президента на Републиката

сертификат

Обществен съвет

Електронен дневник

Училище за родители

Сигнали за тормоз, насилие и инциденти

Ученически парламент

Училищно настоятелство

МЕДИЯ "ЕЛЕКТРИК" ТЕЛЕВИЗИЯ РАДИО ВЕСТНИК

Виртуална библиотека

Приобщаващо образование