Професионална гимназия по електротехника

Обществен съвет

Електронен дневник

Училище за родители

Сигнали

Ученически парламент

Училищно настоятелство

МЕДИЯ "ЕЛЕКТРИК" ТЕЛЕВИЗИЯ РАДИО ВЕСТНИК

Виртуална библиотека

Приобщаващо образование

 

Новини

Дни на професиите

Похвала и благодарност за лекоатлетите - Даниел Иванов 9в, Пламен Стаматов 10в, Велислав Георгиев 10в, Радослав Атанасов 9б, Десислав Иванов 9а, Николай Петров 9г и Йоан Ангелов 8в, завоювали второ място на областното първенство в Ученически игри 2017/2018 година

Блестящо представяне на регионален кръг на състезание по приложна електроника "Мога и зная как" на Николай Георгиев и Дейвид Акифов

Първо място на областния кръг на ученически игри 2017/2018г. по футбол - 11-12 клас! Браво! И успех на зоналното първенство!

Във връзка с влошената метереологична обстановка дните 1 и 2 март 2018г. са обявени за неучебни дни. Учебните занятия продължават на 6 март 2018г.

 

На 1 март всички класни ръководители трябва да представят справките за отсъствия за месец февруари. Всички останали учители на 1 и 2 март са в отпуск.

 

Със заповед на кмета на община Варна 28.02.2018г. е обявен за неучебен ден.

 

Във връзка с това всички учители, с изключение на тези които са квестори на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение, са в отпуск. Планираният квалификационен курс ще се проведе на друга дата.

 

27.02.2018г. неучебен ден - заповед

Национално състезание по електроника "Мога и зная как"

Разписание на учебните часове за сряда 7.02.2018г.

10 клас

Благотворителна инициатива

Със заповед №55/29.01.2018 г. на РЗИ - Варна, за периода 30.01.2018 г. - 06.02.2018 г., се преустановява учебният процес в училищата на територията на община Варна

 

 

Училищен кръг на Младежки ораторски форум ”Св. Климент Охридски”

Свободни места за ученици

Благотворителният коледен базар приключи със събрани средства в размер на 540 лв. Зарадвахме децата от помощното училище в с.Кривня с подаръци от дядо Коледа. Дадохме и своя принос в инициативата "Българската Коледа"

 

Благодарим на всички ученици, учители, служители и родители за добрината!

 

Благодарим на всички, включили се в акция "Жълти стотинки"! Отчет

Благодарствено писмо от Началника на РУО - Варна за блестящото представяне на наши ученици в състезанието "Дебати" - "Език и свобода"

Състезание по грамотност

Покана за заседание на обществения съвет 2017Г.

Покана за родителска среща 11.12. 2017Г.

Международна Седмица Анти-Тормоз

Важно съобщение за ученици и родители

 

  Във връзка с Наредба за приобщаващото образование, в сила от 20.10.2017г.  правилникът за дейността на училището е променен. Промененият правилник е публикуван в рубрика За нас/ Училищни нормативни документи/ Правилник на училището. За улеснение на ученици и родителите променените текстове са в червен цвят.

Стипендии - срокове и правила за отпускане

Свободно работно място

Информация за освободени места за ученици към 2.10.2017г

Информация във връзка със самооценяване на качеството на образованието в ПГ по електротехника

Важно! Изисквания към медицинските бележки за извиняване на отсъствия на ученици

Учебните занятия през първия срок ще се провеждат

 I смяна от 7,30 часа

Учебници за 8 клас

Свободни работни места

1

2

3

Трето място в състезание "Web, Mobile, Cloud"

Участие в Дните на роботиката

Покана за заседание на Обществения съвет на училището

Благодарствено писмо във връзка с акция по кръводаряване

Благодарствен адрес от президента на Републиката

Вход учители

Благодарствени писма