Професионална гимназия по електротехника
номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 за контакти: p.atanasova@pgevarna.com s.korcheva@pgevarna.com n.medareva@pgevarna.com e.iliev@pgevarna.com r.boteva@pgevarna.com e.nikolova@pgevarna.com j.moskova@ pgevarna.com k.dobreva@pgevarna.com m.varguleva@pgevarna.com t.stoyanova@pgevarna.com c.nedyalkov@pgevarna.com k.kunchev@pgevarna.com t.kisyova@pgevarna.com m.toleva@pgevarna.com m.mihnev@pgevarna.com l.cakova@pgevarna.com p.kopcheva@pgevarna.com p.petkov@pgevarna.com m.bankova@pgevarna.com k.todorova@pgevarna.com v.kaleva@pgevarna.com s.slavcheva@pgevarna.com m.stefanova@pgevarna.com e.racheva@ pgevarna.com d.nikolova@pgevarna.com i.panicharova@pgevarna.com i.ivanova@pgevarna.com n.dimitrova@pgevarna.com s.atanasova@pgevarna.com s.simeonova@pgevarna.com m.kostadinova@pgevarna.com e.pehlivanova @pgevarna.com d.ianakiev@pgevarna.com p.stavrev@pgevarna.com p.stancheva@pgevarna.com t.nikolova@pgevarna.com g.petrova@pgevarna.com m.hristova@pgevarna.com j.jekov@pgevarna.com m.grozdeva@pgevarna.com d.avramov@pgevarna.com j.totev@pgevarna.com g.dimitrova@pgevarna.com l.stamov@pgevarna.com класен ръководител 10г 11а 10в 9в 12a 10б 11г 8б 11б 9д 11д 12в 9а 12д 9д 12г 10д 8в 10a 12е 11в 12б 8a самост. 8г 9б Марияна Толева Наталия Димитрова Петър Ставрев инж. Пламена Станчева инж. Мария Гроздева Галина Димитрова Лъчезар Стамов Евгени Илиев Калина Тодорова Красимира Добрева Силва Славчева инж. Емилия Пехливанова Жулиен Тотев Пенка Атанасова Соня Корчева Елка Николова Живка Москова Мариана Въргулева инж. Кръстин Кунчев Люба Цакова Петър Петков Татяна Стоянова Татяна Кисьова Цветан Недялков Мирослав Михнев Мариана Банкова Петя Копчева Веселина Калева инж. Милена Стефанова инж. Елена Рачева инж. Ирина Паничарова инж. Искра Иванова Силвия Атанасова Светлана Симеонова Марияна Костадинова Димитър Янакиев инж. Татяна Николова инж. Гергана Петрова инж. Марияна Христова инж. Живко Жеков инж. Димитър Аврамов Ралица Ботева Недялка Медарева инж. Даниела Николова