Професионална гимназия по електротехника

Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника

професия  Техник на енергийни съоръжения и инсталации

 

специалност Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

 

ОСНОВНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

 

   - климатична, вентилационна и отоплителна техника - предназначение, класификация, устройство, принцип на действие;

  - топлотехнически съоръжения и инсталации - видове, свойства, параметри, приложение;

  - проектиране, експлоатация и ремонт на климатична, вентилационна, отоплителна и хладилна техника и топлотехнически съоръжения и инсталации

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

 

  - проектиране на климатични, вентилационни, отоплителни и хладилни съоръжения и инсталации;

  - експлоатация на климатични, вентилационни, отоплителни и хладилни съоръжения и инсталации;

  - диагностика и отстраняване на повреди в климатични, вентилационни, отоплителни и хладилни съоръжения и инсталации

 

 

Учебен план