Професионална гимназия по електротехника

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ И

ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ

ИЗПИТИ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА

ОБУЧЕНИЕ

ПРИРАВНИТЕЛНИ И ПОПРАВИТЕЛНИ

ИЗПИТИ

 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТУРИТЕ можете да получите от : - училищното ръководство; - информационно табло на ІІ етаж; - училищната библиотека /изпитни програми, примерни тестове /; - безплатен телефон на МОМН - 0 800 19 010;