Професионална гимназия по електротехника

Годишен план за учебната 2017/2018 година

/прочетете целият документ тук.../