Професионална гимназия по електротехника

 

Ученически съвет

Училищно настоятелство

МЕДИЯ "ЕЛЕКТРИК"
ТЕЛЕВИЗИЯ
РАДИО
ВЕСТНИК