Професионална гимназия по електротехника

Обществен съвет

Електронен дневник

Училище за родители

Сигнали

Ученически парламент

Училищно настоятелство

МЕДИЯ "ЕЛЕКТРИК" ТЕЛЕВИЗИЯ РАДИО ВЕСТНИК

Виртуална библиотека

Приобщаващо образование

 

Новини

30 май 2018г. Варна Лит в училище

24 май 2018г. Празнично градско шествие

22 май 2018г. Спортен празник

15 май 2018г.  Занятие за действие при терористичен акт

10 май 2018г.  Среща на УТФ с реалния бизнес

4 май 2018г. - На гости в телевизията

20 април 2018г. Панорама на варненските училища

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

Дни на професиите

Похвала и благодарност за лекоатлетите - Даниел Иванов 9в, Пламен Стаматов 10в, Велислав Георгиев 10в, Радослав Атанасов 9б, Десислав Иванов 9а, Николай Петров 9г и Йоан Ангелов 8в, завоювали второ място на областното първенство в Ученически игри 2017/2018 година

Блестящо представяне на регионален кръг на състезание по приложна електроника "Мога и зная как" на Николай Георгиев и Дейвид Акифов

Първо място на областния кръг на ученически игри 2017/2018г. по футбол - 11-12 клас! Браво! И успех на зоналното първенство!

Във връзка с влошената метереологична обстановка дните 1 и 2 март 2018г. са обявени за неучебни дни. Учебните занятия продължават на 6 март 2018г.

 

На 1 март всички класни ръководители трябва да представят справките за отсъствия за месец февруари. Всички останали учители на 1 и 2 март са в отпуск.

 

27.02.2018г. неучебен ден - заповед

Със заповед на кмета на община Варна 28.02.2018г. е обявен за неучебен ден.

 

Във връзка с това всички учители, с изключение на тези които са квестори на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение, са в отпуск. Планираният квалификационен курс ще се проведе на друга дата.

 

Национално състезание по електроника "Мога и зная как"

Разписание на учебните часове за сряда 7.02.2018г.

9 клас

10 клас

12 клас

Благотворителна инициатива

Със заповед №55/29.01.2018 г. на РЗИ - Варна, за периода 30.01.2018 г. - 06.02.2018 г., се преустановява учебният процес в училищата на територията на община Варна

 

 

Свободни места за ученици

Благотворителният коледен базар приключи със събрани средства в размер на 540 лв. Зарадвахме децата от помощното училище в с.Кривня с подаръци от дядо Коледа. Дадохме и своя принос в инициативата "Българската Коледа"

 

Благодарим на всички ученици, учители, служители и родители за добрината!

 

Благодарим на всички, включили се в акция "Жълти стотинки"! Отчет

Благодарствено писмо от Началника на РУО - Варна за блестящото представяне на наши ученици в състезанието "Дебати" - "Език и свобода"

Покана за родителска среща 11.12. 2017Г.

Международна Седмица Анти-Тормоз

Стипендии - срокове и правила за отпускане

Информация за освободени места за ученици към 2.10.2017г

Информация във връзка със самооценяване на качеството на образованието в ПГ по електротехника

Учебните занятия през първия срок ще се провеждат

 I смяна от 7,30 часа

Свободни работни места

1

2

3

Трето място в състезание "Web, Mobile, Cloud"

Участие в Дните на роботиката

Благодарствено писмо във връзка с акция по кръводаряване

Вход учители

Благодарствени писма