Професионална гимназия по електротехника

 

Новини

Съобщение за участниците в проект "Ученически практики" ТУК

С гордост и огромна отговорност приемаме номинацията на Асоциация "Родители" за наградата на Национална мрежа за децата "Златна ябълка" 2014 за принос към живота и благосъстоянието на българските деца!

 

Учебната 2013/2014 година изпратихме с много усмивки и много награди - 58 еднократни целеви стипендии и 32 награди от педагогическия съвет получиха учениците за активно участие в училищния живот, успехи в училищни, общински и национални състезания и конкурси, за проявена честност и доблест и за недопускане на извинени и неизвинени отсъствия!

Свободни работни места

Записване на ученици от 8.30ч. до 17,30ч.

 

Първа награда от най-новата специалност в ПГ по електротехника - Кинотехника, аудио- и видеосистеми

Свободни  места за ученици за учебната 2014/2015г

Благодарствено писмо Цветна олимпиада

"България си ти"

Всички