Професионална гимназия по електротехника

 

Новини

Покана до родители и ученици от Българска Национална Асоциация по Корабостроене и Кораборемонт

Свободни работни места

Призив на Училищната комисия по Безопасност на движението по пътищата

 

Училищната борса за употребявани учебници ще работи в библиотеката от 16.09 до 30.09.2014г.

Учебните занятия от 16 септември 2014г. ще се провеждат първа смяна от 7.30ч.

Всички