Професионална гимназия по електротехника

 

Новини

Свободно работно място - библиотекар

Откриване на учебната 2016/2017 година

15 септември от 9:00 часа

Учебните занятия през I учебен срок ще се провеждат първа смяна

Книги за прочит